Directe instructie (DI) is een vorm van docentgestuurde instructie, gericht op het overbrengen van informatie en ontwikkelen van vaardigheden. Deze blijkt effectief in het primair en voortgezet onderwijs.

De sterkste effecten worden gevonden bij leerlingen met leerachterstanden. Het traditionele directe instructiemodel bestaat uit de volgende stappen:

  1. dagelijkse terugblik
  2. presentatie
  3. (in)oefening van het aangeleerde
  4. zelfstandig toepassen van het geleerde
  5. periodieke terugblik
  6. terugkoppeling (gedurende elke lesfase)

Daarbij kan er om beter aan te sluiten bij de kennis of vaardigheden van leerlingen worden gedifferentieerd, bijvoorbeeld door verkorte instructie, basisinstructie en verlengde instructie (zie figuur: Directe instructiemodel van Timmermans).

Instructie
Klik om te vergroten.