Feedback is essentieel om te kunnen leren.

Effectieve feedback voldoet aan de volgende 5 criteria (zie video):

 • De feedback is gericht op de taak, niet de persoon
 • De feedback is duidelijk en concreet
 • De feedback is behapbaar
 • De feedback is eenvoudig (maar niet te simpel)
 • De feedback is objectief (bij voorkeur geschreven)

 • De feedback biedt handvatten
  Effectieve feedback gaat over de relatie tussen de tot dan toe geleverde prestatie en de gewenste prestatie (kloof) en handvatten om verder te komen (zie afbeelding).
 • Kijk een toets snel na
  Als een leerling 2-3 weken op een toetsuitslag moet wachten, is het voor hem of haar lastig om een verband te leggen dus het (leer)gedrag en het daaruit voortkomende cijfer. Zo kunnen er verkeerde associaties ontstaan en is de feedback op het leren niet meer effectief.

 

 

Bronnen
https://www.vernieuwenderwijs.nl/feedback-in-de-klas/

Bekkering, H. & Helden, J van der. (2015). De lerende mens. Meppel, Nederland: Boom Uitgevers.

Sluijsmans, D. & Segers, M. (2018). Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur
in het hoger onderwijs. Culemborg, Nederland: Uitgeverij Phronese

feedback
Uit Toetsrevolutie (2018). Klik om te vergroten.