Leerlingen leren niet effectiever door bijvoorbeeld visueel of auditief te leren.

Lang is er gedacht dat leerlingen effectief leren door bijvoorbeeld informatie visueel te zien of door te voelen, oftewel dat iedereen een bepaalde leerstijl heeft. Er is daarvoor echter geen bewijs. Het idee komt waarschijnlijk vanwege het feit dat mensen wel een voorkeur hebben voor een stijl. Dat zorgt er dus echter niet voor dat je daardoor ook beter kan leren op die manier.

Al hoewel leerstijlen dus in veel (oudere) boeken, bij trainingen en in het onderwijs naar voren komen, gaat het dus om een hardnekkige mythe die niet te onderbouwen is met onderzoek. Het zou juist beter zijn om ook eens op een andere manier te leren, om zo meer af te wisselen en je zwakkere punten te versterken.

Bronnen
https://www.businessinsider.nl/het-idee-dat-allemaal-een-eigen-leerstijl-hebben-onzin-blijkt-uit-nieuw-onderzoek/

Weinstein, Y., Sumeracki, M., & Caviglioli, O. (2018). Undertanding how we learn: a visual guide. New York, Verenigde Staten: Routledge.

head