Lees een tekst hardop.

Door hardop te lezen sla je de informatie op twee manier op: Je ziet het én je hoort het. Hierdoor komt het steviger in de langetermijngeheugen.

 

Bronnen
When learning met memory. Macleod CM. Canadian journal of experimental psychology = Revue canadienne de psychologie expérimentale, 2011, May.;64(4):1878-7290.

[tommusrhodus_visual_composer_comments]