Taking too long? Close loading screen.

De verwachtingen die docenten hebben van leerlingen, hebben invloed op de prestaties.

Het ‘Pygmalion-effect‘ is de titel – en tegenwoordig een algemeen gebruikte term – van een onderzoek uit 1968. In dit onderzoek, gedaan door Robert Rosenthal en Leonore Jacobson, is onderzocht in hoeverre de verwachtingen van docenten invloed hebben op de prestaties van leerlingen.

Uit het onderzoek kwam dus naar voren dat de verwachtingen die wij als docenten hebben, invloed hebben op de resultaten. Uit verder onderzoek blijkt dat wij onze verwachtingen via verbale en non-verbale communicatie overbrengen op het kind. Door deze communicatie wordt het voor een kind duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt en zal hij of zij zich zo gaan gedragen. Je kunt dan ook wel spreken van een Selffulfilling Prophecy.

 

Bronnen

https://www.vernieuwenderwijs.nl/het-pygmalion-effect-de-invloed-van-verwachtingen/

[tommusrhodus_visual_composer_comments]