De verwachtingen die docenten hebben van leerlingen, hebben invloed op de prestaties.

Het ‘Pygmalion-effect‘ is de titel – en tegenwoordig een algemeen gebruikte term – van een onderzoek uit 1968. In dit onderzoek, gedaan door Robert Rosenthal en Leonore Jacobson, is onderzocht in hoeverre de verwachtingen van docenten invloed hebben op de prestaties van leerlingen.

Uit het onderzoek kwam dus naar voren dat de verwachtingen die docenten hebben van leerlingen, invloed hebben op de resultaten van die leerlingen. Uit verder onderzoek blijkt dat docenten deze verwachtingen via zowel verbale en non-verbale communicatie overbrengen op de leerling en dit ook vaak onbewust gebeurt. Door deze communicatie wordt het voor een leerling duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt en zal hij of zij zich zo gaan gedragen. Je kunt dan ook wel spreken van een selffulfilling prophecy.

pgymalion