Test jezelf op verschillende manier om te kijken wat je uit je hoofd weet. 

Door uit je hoofd op te schrijven wat je nog weet, oefenvragen te beantwoorden en flashcards (steekkaarten) te gebruiken, ben je actief bezig met de leerstof en verbind je dingen met elkaar, waardoor je jezelf goed test en de leerstof beter onthoud.

Het actief ophalen van kennis werkt het best als je achteraf controleert in je studiemateriaal wat je juist en wat je fout had.

Poster

 

 

Bronnen

Roediger, H. L., Putnam, A. L., & Smith, M. A. (2011). Ten benefits of testing and their applications to educational practice. In J. Mestre & B. Ross (Eds.), Psychology of learning and motivation: Cognition in education, (pp. 1-36). Oxford: Elsevier.