Activeer en check voorkennis, om zo leerlingen tot dieper leren te laten komen en eventuele misvattingen weg te halen.

Kennis die de leerling al heeft, heet voorkennis. Voorkennis is de informatie die al ligt opgeslagen in het langetermijngeheugen van de leerling. Die kennis zit in netwerken van hersencellen, ook wel kennisschema’s genoemd.

Het activeren van relevante voorkennis versterkt de opslag van nieuwe informatie als die nieuwe informatie in lijn is met de informatie die al aanwezig is (zie afbeelding).

De informatie blijft dan als het ware beter aan de kapstok hangen, het schema waarin de informatie is opgeslagen. Het activeren van voorkennis kan de opslag van nieuwe informatie echter ook verhinderen. Dit gebeurt wanneer de informatie irrelevant is of wanneer leerlingen misvattingen hebben. Bij misvattingen beschikken leerlingen over voorkennis die incongruent is met de nieuwe informatie die ze krijgen aangeboden.

Daarom is het belangrijk om de voorkennis van leerlingen zo specifiek mogelijk te activeren en te checken of die voorkennis wel juist is, zodat misvattingen verholpen kunnen worden. Het lastige is dat leerlingen vaak al 40 tot 50 procent van nieuwe leerstof begrijpen door hun voorkennis, maar dat verschillende leerlingen een ander gedeelte van die kennis bezitten.

Als de voorkennis binnen een groep sterk uiteenloopt, is het belangrijk om te differentiëren. Hoe accurater, groter, specifieker en coherenter de voorkennis is, hoe beter je hieraan nieuwe informatie kunt toevoegen.

Bronnen

Shing, Y. L., & Brod, G. (2016). Effects of prior knowledge on memory: Implications for education. Mind, Brain, and Education, 10(3), 153-161. https://www.nature.com/articles/s41539-021-00103-w

Nuthall, G. (2007). The hidden lives of learners. NZCER Press.

Marzano, R. J. (2004). Building background knowledge for academic achievement: Research on what works in schools. Association for Supervision and Curriculum Development.

Mccarthy, K. S. & Mcnamara, D. S. (2021). The multidimensional knowledge in text comprehension framework. Educational Psychologist, 56(3), 196-214.

Activeer en check voorkennis afbeelding
Voorkennis