Om leerstof te begrijpen, kun je gebruik van de cognitieve leerstrategieën. Dit is een verzameling van manier van effectieve manieren van leren.

Een leerstrategie bestaat uit een combinatie van verschillende technieken en cognitieve vaardigheden, waarmee een bepaald leerdoel kan worden bereikt. Het wordt ingezet bij het zelfstandig bestuderen van studiemateriaal. Als een strategie specifiek gericht is op het halen van een bepaald leerdoel, is het een leerstrategie (Moniek Boekaerts & Simons, 1995). Er zijn acht verschillende cognitieve leerstrategieën:

  • Analyseren: grondig stap voor stap aandacht richten op specifieke details en feitelijke informatie in de leerstof.
  • Structureren: het integreren van informatie in een georganiseerd geheel. Dit kan bijvoorbeeld door overzichten, schema’s of samenvattingen.
  • Selecteren: het scheiden van hoofd- en bijzaken en kiezen op welke informatie iemand zich het meest gaat focussen.
  • Herhalen: onderdelen van de leerstof meerdere keren herhalen.
  • Relateren: verbanden leggen tussen de verschillende onderdelen van de leerstof.
  • Concretiseren: de leerstof vertalen naar meer concrete voorbeelden als persoonlijke ervaringen en dagelijkse verbeurtenissen
  • Kritisch verwerken: eigen conclusies trekken of controleren of conclusies kloppen op basis van feiten en argumenten
  • Oefenen in toepassen: mogelijke toepassingen bedenken voor de leerstof. In welke situaties komt het voor? Wanneer? Waar heeft het mee te maken?

Bronnen:
Boekaerts, M. Simons, P. R. J. (1995). Leren en instructie psychologie van de leerling en het leerproces. Nijmegen, Nederland: Koninklijke van Gorkum B.V.

https://www.vernieuwenderwijs.nl/het-leren-de-baas-worden-werken-met-cognitieve-leerstrategieen/