Om leerstof te begrijpen, kun je gebruik van de cognitieve leerstrategieën. Dit is een verzameling van manier van effectieve manieren van leren.

Wanneer is iets een leerstrategie? Een leerstrategie bestaat uit een combinatie van verschillende technieken en cognitieve vaardigheden, waarbij een bepaald leerdoel kan worden bereikt en wordt ingezet bij het zelfstandig bestuderen van studiemateriaal. Als een strategie specifiek gericht is op het halen van een bepaald leerdoel, is het een leerstrategie (Moniek Boekaerts & Simons, 1995). Er zijn acht verschillende cognitieve leerstrategieën:

Bronnen:
Boekaerts, M. Simons, P.R.J. (1995). Leren en instructie psychologie van de leerling en het leerproces.

Verschuren, M. (2016). https://www.vernieuwenderwijs.nl/het-leren-de-baas-worden-werken-met-cognitieve-leerstrategieen/