Een theorie waarin centraal staat dat mensen door verschillende technieken veel van elkaar leren. Het is een verzameling van effectieve methoden om kennis over te brengen.

De Cognitive Apprenticeship Theory (CAT) is een kennistheorie die voortkomt uit het sociaal-constructivisme. De theorie bestaat uit 6 cognitieve, veel onderzochte, sterk samenhangende, effectieve methoden om kennis over te brengen (zie afbeeldingen):

 1. Modelling
  Dingen stap voor stap voordoen en uitleggen wat de voor- en nadelen zijn.
 2. Coaching
  Observeren en feedback geven.
 3. Scaffolding
  Aansluiten bij het niveau van de leerlingen en hem of haar net boven dat niveau uitdagen, waarbij stap voor stap de ondersteuning afneemt. Dit staat ook wel bekend als de zone van de naaste ontwikkeling.
 4. Articulation
  Leerlingen hun kennis, redenering of het proces van problemen oplossen laten uiten.
 5. Reflection
  Leerlingen laten reflecteren op hun eigen handelen (articulation) door het te spiegelen aan docenten, peers, etc.
 6. Exploration
  Leerlingen de ruimte geven om dingen te ontdekken en daarbij doelen te stellen, waarbij je door middel van scaffolding meer afstand neemt.

Bronnen
https://www.vernieuwenderwijs.nl/de-cognitive-apprenticeship-theory-hoe-een-gezel-leert-van-zijn-meester/

Ann E. Austin (2009) Cognitive apprenticeship theory and its implications for doctoral education: a case example from a doctoral program in higher and adult education, International Journal for Academic Development, 14:3, 173-183, DOI: 10.1080/13601440903106494

Erin E. Peters-Burton, Sydney A. Merz, Erin M. Ramirez & Maryam Saroughi (2015) The Effect of Cognitive Apprenticeship-Based Professional Development on Teacher Self-Efficacy of Science Teaching, Motivation, Knowledge Calibration, and Perceptions of Inquiry-Based Teaching, Journal of Science Teacher Education, 26:6, 525-548, DOI: 10.1007/s10972-015-9436-1

Klik om te vergroten.
Klik om te vergroten.