Een theorie waarin centraal staat dat mensen door verschillende technieken veel van elkaar leren. Het kan ook wel worden gezien als een verzameling van effectieve methoden om kennis over te brengen.

De Cognitive Apprenticeship Theory (CAT), is een kennistheorie die voortkomt uit het sociaal-constructivisme. De theorie bestaat uit 6 cognitieve, veel onderzochte, effectieve methoden om kennis over te brengen (zie afbeeldingen), die sterk met elkaar samenhangen:

 1. Modelling
  Dingen stap voor stap voordoen en uitleggen wat de voor- en nadelen zijn.
 2. Coaching
  Observeren en feedback geven.
 3. Scaffolding
  Aansluiten bij het niveau van de leerlingen en hem of haar net boven dat niveau uitdagen, waarbij stap voor stap de ondersteuning afneemt. Dit staat ook wel bekend als de zone van de naaste ontwikkeling.
 4. Articulation
  Leerlingen hun kennis, redenering of probleemoplossend vermogen proces laten (aanpak) uiten.
 5. Reflection
  Leerlingen laten reflecteren op hun eigen handelen (articulation), op door het te spiegelen aan de docent, peers, etc.
 6. Exploration
  Leerlingen de ruimte geven om dingen te ontdekken en daarbij doelen te stellen, waarbij je door middel van scaffolding meer afstand neemt.
Klik om te vergroten.
Klik om te vergroten.