Er is geen bewijs voor het feit dat de linkerhersenhelft analytisch is en de rechterhersenhelft creatief. 

De mythe komt voort uit de jaren 1800. Dokters ontdekte dat als een hersenhelft verwond werd, bepaalde functie verdwenen. Inmiddels weten we door scans dat hersenhelften elkaar ‘besturen’…, maar waarom is links dan rationeel en rechts creatief? Er zijn in de 20ste eeuw diverse boeken verschenen waarin hypotheses stonden over de werking van hersenen. Aangezien uit hersenonderzoek naar voren kwam dat mensen bijvoorbeeld vaak hun linkerhersenhelft gebruiken als het om taal gaat – maar zelfs dan is de andere hersenhelft wél nodig.

Uit meer onderzoek van onder anderen Nielsen (2013) komt naar voren dat er inderdaad bepaalde gebieden in de hersenen zijn die sterker zijn in bepaalde taken, maar dat je zeer zeker niet kunt spreken over ‘linkse en rechtse gebieden’. Daarvoor zijn de verbindingen in de hersenen simpelweg te ingewikkeld bedraad. Ook is er recent nog meer uitgebreid onderzoek gedaan waardoor duidelijk is geworden dat beide hersenhelften nodig zijn voor creativiteit (Sign, H., & O’Boyle, M. W. 2004).

Om creatief te kunnen denken is er dus een goede verbinding nodig tussen de beide hersenhelften, maar er is geen reden om te verwijzen naar vormen van denken die de nadruk leggen op de linker- of de rechterhersenhelft.

Bronnen
https://www.vernieuwenderwijs.nl/4-mythes-over-leren-en-onderwijs/

https://www.semanticscholar.org/paper/Interhemispheric-interaction-during-global-local-in-Singh-O’Boyle/8eabad6a337f07c3117d3cc2152ea384f1c4ad20

https://www.youtube.com/watch?v=H9wfWClmTv0

De Bruyckere, P., Kirschner, P. & Hulshof, C. (2016). Jongens zijn slimmer dan meisjes: 35 mythes over leren en onderwijs. Amsterdam, Nederland: Lannoo Campus | Anderz.