Het bieden van ondersteuning nét boven het niveau van de leerling. Vervolgens wordt de ondersteuning geleidelijk aan afgebouwd, zodat hij het zelfstandig leert doen.

Scaffolding is het aanpassen van onderwijs op het individuele niveau van de leerling. Het staat ook wel bekend als de zone van de naaste ontwikkeling. Wat je zelfstandig kan, is de actuele ontwikkeling. Waar je hulp bij nodig hebt, is de naaste ontwikkeling. Het gebied ertussen is de zone van naaste ontwikkeling: activiteiten die je nog niet zelfstandig kan, maar wel wanneer je sociale ondersteuning krijgt bij de uitvoering ervan. Door leerlingen op dit gebied aan te spreken activeer je de hersenen en bevorder je daarmee actief het leren. De ondersteuning kan bijvoorbeeld worden gegeven door te begeleiden in het niveau van directe instructie, de complexiteit van een activiteit of de gestelde eisen bij een opdracht. Leerlingen komen zodoende in een flow terecht. Door de steun af te bouwen (‘faden’) leren leerlingen het zelfstandig te doen.