Het idee mensen twee denkwijzen oftewel mindsets kunnen hebben: een statische (fixed) en een op groei gerichte (growth) mindset. 

De Amerikaanse psycholoog Carol Dweck heeft onderzoek gedaan de motivatie en prestaties van leerlingen. Zijn concludeerde dat er twee soorten denkwijzen (mindsets) zijn: de fixed mindset (vast) en growth mindset (groeien). Leerlingen met een fixed minset zagen bekwaamheid als iets wat zich direct moet manifesteren en dus niet is te ontwikkelen. Ze haakten af als ze iets niet meteen konden. Leerlingen met een growth mindset geloofden juist dat bekwaamheid kon groeien door hard werken en veel oefenen. Zij zetten door, ook als het moeilijk was of als ze tegen problemen aanliepen.

Tegenwoordig plaatsen onderzoekers vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de originele studies van Dweck. Latere studies laten namelijk andere resultaten zien, onder meer dat een op groei gerichte denkwijze niet leidt tot beter leren (Sisk et al, 2018). Dwecks onderzoek is bovendien gebaseerd op een methode van zelfrapportage door leerlingen. Dat leerlingen verschillend denken over bekwaamheid en intelligentie klopt wel, maar de invloed van die denkwijzen op leerprestaties is nooit sterk aangetoond. Vooral interventies op het gebied van de mindset blijken niet (nauwelijks) effectief.

Bronnen
http://www.vernieuwenderwijs.nl/growth-mindset-wat-waarom-en-hoe/

https://www.vernieuwenderwijs.nl/mindset-een-onderwijsmythe/

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180522114523.htm

Kirschner, P. A., Claessens, L. & Raaijmakers, S. (2018). Op de schouders van reuzen: Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. Meppel: Ten Brink Uitgevers.

Sisk, V. F., Burgoyne, A. P., Sun, J., Butler, J. L., Macnamara, B. N. (2018), To what extent and under which circumstances are growth mind-sets important to academic achievement? Two meta-analyses. Psychological Science, 29, 549-571. doi:10.1177/0956797617739704

Klik om te vergroten.