Feedback is essentieel om te kunnen leren. Een aantal regels zijn belangrijk bij het geven van effectieve feedback.

Feedback helpt leerlingen om te leren: het helpt hen informatie beter op te slaan in het langetermijngeheugen. Er zijn drie soorten feedback (Kirschner, et al., 2018 – zie afbeelding hiernaast):

 • Correctief: dit gaat er goed/fout
 • Directief: dit moet er verbeterd worden
 • Epistemisch: dit gaat goed/fout, maar waarom is dat zo?

Epistemtische feedback is over het algemeen het meest effectief: het laat leerlingen nadenken over de feedback.

Verder zijn er nog deze inzichten over feedback:

 • Feedback is het meest effectief als het concreet, behapbaar, objectief, taakgericht en eenvoudig te begrijpen is (Hattie, 2012).
 • Meer feedback is niet altijd goed! Het is belangrijk dat feedback nodig is: laat leerlingen ook zelf nadenken.
 • Feedback kan worden gegeven op verschillende niveaus (zie hieronder). De meest duurzame feedback zit op proces en zelfregulatie-niveau (Voerman en Faber, 2016), omdat dit overdraagbaar is naar andere contexten (opdrachten, toetsen, etc): feedback is essentieel om van te kunnen leren. Zorg dus dat het effectief gegeven wordt.

Verder komt uit onderzoek naar voren dat effectieve feedback:

 • Handvatten biedt
  Effectieve feedback gaat over de relatie tussen de tot dan toe geleverde prestatie en de gewenste prestatie (kloof). Het dient om handvatten te bieden om verder te kunnen komen (zie afbeelding).
 • Snel volgt
  Als een leerling 2-3 weken op een toetsuitslag moet wachten, is het voor hem of haar lastig om een verband te leggen dus het (leer)gedrag en het daaruit voortkomende cijfer. Zo kunnen er verkeerde associaties ontstaan en is de feedback op het leren niet meer effectief.
 • Aansluit bij de leerlingen
  Feedback heeft alleen zin als de leerling deze begrijpt en er wat mee kan. Feedback heeft een averechts effect als het verkeerd wordt begrepen (zie blauwe schema).
 • Nodig moet zijn
  Als leerlingen te vroeg feedback krijgen, leren zij te weinig en worden zij juist minder zelfverzekerd. Daarom is het soms juist nuttig om je feedback uit te stellen (zie decision tree). Zo voorkom je dat ze erop gaan leunen.

Bronnen

https://www.vernieuwenderwijs.nl/feedback-in-de-klas/

http://toetsrevolutie.nl/?p=490

https://improvingteaching.co.uk/2017/10/22/the-evidence-on-feedback-a-decision-tree/

Bekkering, H., & van der Helden, J. (2015). De lerende mens. Meppel, Nederland: Boom Uitgevers.

Sluijsmans, D., & Segers, M. (2018). Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur
in het hoger onderwijs. Culemborg, Nederland: Uitgeverij Phronese

Klik om te vergroten.
Uit Toetsrevolutie (2018). Klik om te vergroten.
Klik om te vergroten.