Feedback is essentieel om te kunnen leren. Een aantal regels zijn belangrijk bij het geven van effectieve feedback.

Effectieve feedback voldoet aan de volgende 5 criteria (zie video):

 • De feedback is gericht op de taak, niet de persoon
 • De feedback is duidelijk en concreet
 • De feedback is behapbaar
 • De feedback is eenvoudig (maar niet te simpel)
 • De feedback is objectief (bij voorkeur geschreven)

Verder komt uit onderzoek naar voren dat effectief feedback:

 • Handvatten biedt
  Effectieve feedback gaat over de relatie tussen de tot dan toe geleverde prestatie en de gewenste prestatie (kloof) en handvatten om verder te komen (zie afbeelding).
 • Snel volgt
  Als een leerling 2-3 weken op een toetsuitslag moet wachten, is het voor hem of haar lastig om een verband te leggen dus het (leer)gedrag en het daaruit voortkomende cijfer. Zo kunnen er verkeerde associaties ontstaan en is de feedback op het leren niet meer effectief.
 • Aansluit bij de leerlingen
  Feedback heeft alleen zin als de leerling deze begrijpt en er wat mee kan: feedback kan in veel gevallen een averechts effect hebben (zie blauwe schema).
 • Nodig moet zijn
  Als leerlingen te vroeg feedback krijgen, leren zij te weinig en worden zij juist minder zelfverzekerd: soms is het juist nuttig om je feedback uit te stellen (zie decision tree). Zo voorkom je dat ze er op gaan leunen.

Bronnen

https://www.vernieuwenderwijs.nl/feedback-in-de-klas/

http://toetsrevolutie.nl/?p=490

https://improvingteaching.co.uk/2017/10/22/the-evidence-on-feedback-a-decision-tree/

Bekkering, H. & Helden, J van der. (2015). De lerende mens. Meppel, Nederland: Boom Uitgevers.

Sluijsmans, D. & Segers, M. (2018). Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur
in het hoger onderwijs. Culemborg, Nederland: Uitgeverij Phronese

Uit Toetsrevolutie (2018). Klik om te vergroten.
Klik om te vergroten.
Klik om te vergroten.