Voor leerlingen is het lastig om een goede planning te maken én zich er aan te houden. Als docent is het belangrijk om hierbij te helpen.

Leerlingen krijgen op school uiteenlopende taken op zich afgevuurd vanuit veel verschillende informatiebronnen. Bijvoorbeeld in de lessen, via de mail, roosters, of via een leerlingvolgsysteem.

Daarnaast is de middelbareschooltijd de eerste periode waarin de meeste jongeren zelf een balans moeten zien te vinden tussen hun schooltaken, bijbaantjes, sociaal leven, hobby’s en sporten. Dat zijn veel zaken waarover ze overzicht moeten zien te houden. Veel leerlingen vinden het moeilijk om te plannen en hun tijd te bewaken, en ongeveer één op de drie leerlingen ervaart stress.

Leerlingen hebben dus nog volop ondersteuning nodig bij het planproces. Die ondersteuning bestaat vaak uit hulp bij het inplannen van taken in hun agenda. Het planproces bestaat echter uit meerstappen dan alleen nadenken over wanneer je iets gaat doen.

Het planproces kun je opdelen in drie verschillende onderdelen: verzamelen, organiseren en plannen. Allereerst is het van belang dat leerlingen hun taken verzamelen en opslaan in een ‘extern geheugen’, een geheugen buiten het brein, zoals een to do-lijstje op papier of digitaal. Het werkgeheugen kan maximaal zeven taken opslaan, dus het niet goed opschrijven van taken resulteert onherroepelijk in dingen vergeten.

Bovendien versterkt het opschrijven van alle taken een gevoel van urgentie; het is verstandig om snel te beginnen, omdat er veel taken liggen te wachten. Nadat de taken zijn verzameld moeten ze georganiseerd, geprioriteerd en soms opgedeeld worden in kleinere subtaken. Welke taken horen bij elkaar, welke taken moeten eerst worden gedaan en hoe kunnen grote taken opgedeeld worden in behapbare subtaken? Pas wanneer leerlingen alle taken hebben verzameld en georganiseerd, kunnen ze een logische tijdsplanning maken en hun taken en subtaken met de bijbehorende deadlines in hun agenda zetten.

Bronnen

Doornwaard, S., Peeters, M., Leijerzapf, M., de Haas, J., Efat, A., Kleinjan, M., & Giesing, R. (2021). Factsheet Mentaal kapitaal: Welke factoren spelen een rol bij ongezonde stress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval? Geraadpleegd van https://www. narcis.nl/publication/RecordID/oai:hbokennisbank.nl:sharekit_hu%3Aoai%3Asurfsharekit.nl%3Ac4c23532-d7d2-45b6-8ebb-7a9e7a080e05 op 22-12-2022

Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63(2), 81-97

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65-94.

Kim, K. R., & Seo, E. H. (2015). The relationship between procrastination and academic performance: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 82, 26-33.

Klik om te vergroten.