Help leerlingen met plannen op de lange termijn door tussendoor checks uit te voeren.

Voor leerlingen (én studenten) is het lastig om op lange termijn te plannen en uit te voeren. Dit komt omdat de hersenen zich tot 25 jaar ontwikkelen en dan met name de prefontale cortex, die onder andere verantwoordelijk is voor plannen en overzicht. Als gevolg hiervan beginnen leerlingen vaak pas enkele dagen of weken voor de deadline aan het product te werken. Vaak gaat dit dus eerder om onmacht dan onwil. Om daarbij te helpen kun je als docent de opdracht opdelen in onderdelen en daarvoor op kortere termijn deadlines stellen en/of feedbackmomenten creëren. Op die manier leer je leerlingen om op tijd en stap voor stap aan iets te werken.