Mensen hebben de neiging om dingen die zij zelf (gedeeltelijk) gecreëerd of gemaakt hebben meer te waarderen dan dingen die door anderen gemaakt of ontworpen zijn.

Het effect is vernoemd naar de meubelketen IKEA, waar men gekochte producten vaak nog zelf in elkaar moet zetten. Het IKEA-effect is al langer bekend maar in 2011 ook officieel bewezen met wetenschappelijk onderzoek door onderzoekers van de universiteiten van Harvard, Yale en Duke. De onderzoekers bewezen aan de hand van verschillende experimenten dat mensen meer waarde hechten aan een product als zijzelf (gedeeltelijk) arbeid moeten verrichten om een product tot stand te laten komen. Dit fenomeen komt ook voor wanneer het resultaat slechter dan wanneer een professional het had gedaan.

Bronnen

Norton, Michael I., Daniel Mochon, and Dan Ariely. “The IKEA Effect: When Labor Leads to Love.” Journal of Consumer Psychology 22, no. 3 (July 2012): 453–460.

Sarstedt, M. Neubertand, D & Barth, K. The IKEA Effect. A Conceptual Replication. In Journal of Marketing Behavior (2016), 2: 307–312

https://www.vernieuwenderwijs.nl/ikea-effect-moeite-loont/

https://www.ensie.nl/twan-akkers/ikea-effect