Hoe meer we iets leren als makkelijk ervaren, hoe meer we denken er goed in te zijn. 

Over het algemeen weten we van onszelf best goed wat we wel of niet weten of kunnen. Deze kennis gebruiken we om in te schatten in hoeverre het nuttig om bijvoorbeeld bepaalde sportoefeningen te doen of ergens over te lezen. Het is een nuttige eigenschap die ons effectief maakt in het ontwikkelen van onszelf Echter, soms ervaren we leren als makkelijk waardoor we denken iets te onthouden of begrijpen, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. We houden onszelf dan onbewust voor de gek: de fluency illusion.

Een bekend voorbeeld hiervan is het herlezen van tekst: doordat je bij het opnieuw lezen van de tekst dingen herkend, heb je het gevoel er beter in te worden. In werkelijkheid gaat het puur om herkenning en draagt het vrijwel niet bij aan het onthouden er van. Het herlezen van een tekst is één van de meest gekozen leerstrategieën van leerlingen, maar dus weinig effectief. Een ander voorbeeld is het op korte termijn herhalen van feiten (zie cramming). Doordat we feiten steeds herhalen lijkt het makkelijk te worden en voelt het alsof we het er beter in zijn geworden, terwijl het in werkelijkheid niet zo is: de informatie is oppervlakkig opgeslagen en zal relatief snel weer uit het geheugen verdwijnen.

Bronnen

https://massimmersionapproach.com/table-of-contents/stage-1/theory/the-fluency-illusion/ 

Lang, J. (2016). Small teaching: Everyday Lessons from the Science of Learning. New Jersey. Verenigde Staten: John Wiley & Sons Inc