Worden we dommer door het gebruik van internet? Daar is geen duidelijk bewijs voor.

Digitale dementie… bestaat dat? Neurologen Susan Greenfield en Manfred Spitzer (2012) stellen van wel. Ze stellen dat het internet onze hersenen op een slechte manier opnieuw zal verbinden. Dit lijkt in eerste instantie te kloppen, omdat de stijging van de resultaten van IQ-testen de afgelopen jaren lijkt af te nemen, terwijl steeds meer mensen toegang tot internet krijgen. De oorzaak hiervan is echter niet eenduidig. Zo blijken schooltoetsen in het recente verleden ook sterk te zijn toegespitst op IQ testen en is er onderzoek dat stelt dat mensen simpelweg meer gokken op moeilijke vragen. De oorspronkelijke groei, die rond 2000 speelde, lijkt destijds dan ook kunstmatig tot stand te zijn gebracht.

Is er dan überhaupt wel een correlatie tussen toegang tot internet en IQ? We gebruiken Google wel steeds vaker als ‘extern geheugen’ (Sparrow, B. 2011). Studenten onthouden informatie die niet op internet te vinden is beter en informatie die ze kunnen opslaan minder goed. Wel onthouden ze relatief goed waar die informatie te vinden is. Uit onderzoek kun je dan ook voorzichtig concluderen dat we selectiever onthouden (Pink, 2010). We onthouden dus meer wat noodzakelijk is: waarom straatnamen en plaatsen onthouden als we Google Maps hebben?

Je kunt dus eerder stellen dat we slimmer worden in het efficiënt gebruiken van ons geheugen. Er is geen onderzoek dat duidelijk aantoont dat we ‘dommer’ worden door de komst van het internet.

Bronnen
https://www.vernieuwenderwijs.nl/4-mythes-over-leren-en-onderwijs/

De Bruyckere, P., Kirschner, P. & Hulshof, C. (2016). Jongens zijn slimmer dan meisjes: 35 mythes over leren en onderwijs. Amsterdam, Nederland: Lannoo Campus | Anderz.