Leg een link tussen nieuwe informatie en dingen die je al weet.

Probeer bijvoorbeeld te bedenken waar je iets eerder hebt gezien of gehoord. Bedenk iets bekends waar het op lijkt. Op die manier zie je het voor je en begrijp je de informatie beter. Omdat je zo actief een beeld van de informatie creëert, sla je het ook beter op in je langetermijngeheugen.

Het helpt daarbij om jezelf vragen te stellen: hoe werken dingen, hoe steken dingen in elkaar en waarom werken ze zo? Zoek vervolgens de antwoorden op in je leermateriaal en bespreek de antwoorden met je klasgenoten. Terwijl je het leermateriaal verwerkt, leg je verbanden tussen verschillende ideeën. Je kunt vervolgens uitleggen hoe ze verbonden zijn en op elkaar inwerken.

Poster

Bronnen

Brown, P. C., Roediger III, H. L., & McDaniel, M. A. (2014). Make It Stick. The Science of Successful Learning. The Journal of Educational Research, 108(4), 346.

http://www.learningscientists.org/