Digitale tekst lees je sneller, maar wanneer je een lange tekst moet lezen, begrijp je deze beter wanneer je deze van papier leest.

De vraag of je beter van papier kan lezen of beter op je scherm lijkt op ons stukje over typen versus schrijven. Want ook hierbij laat onderzoek geen eenduidig overtuigend voordeel zien voor de ene of andere methode. Leerlingen geven vaak aan een scherm te verkiezen boven een boek, maar digitaal lezen levert niet altijd betere resultaten op.

Om te beginnen vond een recente meta-analyse (een analyse over een reeks onderzoeken) dat het verschil in tekstbegrip tussen digitaal of van papier lezen waarschijnlijk afhangt van de lengte van de tekst. Bij korte teksten is er namelijk weinig verschil tussen de twee methodes. Maar gaat het om langere teksten dat blijk het lezen van namelijk dat het makkelijker is om een mentaal beeld van de tekst te hebben. Je ziet namelijk duidelijk waar een stuk tekst begint en eindigt en je herinnert je bijvoorbeeld vaak nog waar in een tekst een bepaald stuk informatie stond. Deze informatie zou je kunnen helpen om de tekst te verwerken.

Een voordeel van een digitale tekst is dan weer dat er gebruik kan worden gemaakt van hypertext: een woord dat een link naar een website bevat. Dit kan leerlingen helpen om de tekst beter te begrijpen. Daarnaast wordt een digitale tekst sneller gelezen dan een geprinte tekst. Het gevaar bij een laptopscherm blijft alleen de digitale afleiding. Leerlingen switchen namelijk elke 3 tot 10 minuten van activiteit wanneer zij op een laptop werken. Deze afleiding kan ervoor zorgen dat zij de tekst oppervlakkiger verwerken en daardoor minder goed begrijpen. Het blijkt dan ook dat met het digitaal lezen van een tekst leerlingen details beter onthouden, maar dat zij een beter algemeen begrip van de tekst hebben wanneer zij een geprinte tekst lezen.

Het is dus niet per se slechter om informatie van een scherm af te lezen. Maar ook al zien leerlingen zichzelf als expert wanneer het gaat om online teksten lezen, doen zij er dus soms goed aan om hun boek erbij te pakken. Leer leerlingen dan ook wanneer zij een tekst goed moeten begrijpen zij er beter aan doen op deze te printen dan deze digitaal te lezen.

Bronnen

Delgado, P., Vargas, C., Ackerman, R., & Salmerón, L. (2018). Don’t throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension. Educational Research Review, 25, 23-38.

Kaufman, G., & Flanagan, M. (2016, May). High-low split: Divergent cognitive construal levels triggered by digital and non-digital platforms. In Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 2773-2777). ACM.

Kong, Y., Seo, Y. S., & Zhai, L. (2018). Comparison of reading performance on screen and on paper: A meta-analysis. Computers & Education, 123, 138-149.

Mangen, A., Walgermo, B. R., & Brønnick, K. (2013). Reading linear texts on paper versus computer screen: Effects on reading comprehension. International journal of educational research, 58, 61-68.

Margolin, S. J., Driscoll, C., Toland, M. J., & Kegler, J. L. (2013). E‐readers, computer screens, or paper: Does reading comprehension change across media platforms?. Applied cognitive psychology, 27(4), 512-519.

Rockinson-Szapkiw, A. J., Courduff, J., Carter, K., & Bennett, D. (2013). Electronic versus traditional print textbooks: A comparison study on the influence of university students’ learning. Computers & Education, 63, 259-266.

Singer, L. M., & Alexander, P. A. (2017). Reading across mediums: Effects of reading digital and print texts on comprehension and calibration. The journal of experimental education, 85(1), 155-172.

Singer, L. M., & Alexander, P. A. (2017). Reading on paper and digitally: What the past decades of empirical research reveal. Review of educational research, 87(6), 1007-1041.