Laat leerlingen de leerstof actief aan elkaar uitleggen, dan zijn zij er actief mee bezig. 

Een meta-analyse (een analyse over tal van onderzoeken) laat zien dat het hardop uitleggen van de stof goed is voor de leerprestaties. Onderzoekers vermoeden dat dit komt omdat leerlingen actief bezig zijn met het ophalen van de kennis uit hun geheugen. Doordat leerlingen de rol van docent aannemen worden ze bovendien gemotiveerd. De leerlingen gaan hierdoor actiever met de stof aan de slag, waardoor zij meer aandacht besteden aan details en meer tijd aan het begrijpen van de informatie. Plan dus bijvoorbeeld een werkvorm in de les waarbij leerlingen de geleerde stof aan elkaar moeten uitleggen.

Bronnen

Bowman-Perrott, L., Davis, H., Vannest, K., Williams, L., Greenwood, C., & Parker, R. (2013). Academic benefits of peer tutoring: A meta-analytic review of single-case research. School psychology review, 42(1), 39.

Cohen, P. A., Kulik, J. A., & Kulik, C. L. C. (1982). Educational outcomes of tutoring: A meta-analysis of findings. American educational research journal, 19(2), 237-248.

Galbraith, J., & Winterbottom, M. (2011). Peer‐tutoring: what’s in it for the tutor? Educational Studies, 37(3), 321-332.

Koh, A. W. L., Lee, S. C., & Lim, S. W. H. (2018). The learning benefits of teaching: A retrieval practice hypothesis. Applied Cognitive Psychology, 32(3), 401-410.