Door te bewegen worden je hersenen actiever, wat ervoor zorgt dat je informatie beter kunt verwerken en opslaan.

Bewegen is hoogstwaarschijnlijk bevorderend voor het leerproces. Het merendeel van de onderzoeken laat zien dat leerlingen beter presteren op cognitieve taken na fysieke inspanning. Fysieke inspanning zorgt voor verhoogde bloedstroom en zuurstoftoevoer in de hersenen en een verandering in neurotransmitters (overdrachtsstoffen die zorgen voor uitwisselingen van signalen in de hersenen). Deze twee veranderingen zorgen voor het behoud van zenuwcellen en een betere communicatie tussen hersengebieden. Daarnaast zorgt beweging tijdens taken ervoor dat leerlingen beter hun aandacht kunnen behouden (zie afbeelding). Los van de effecten van beweging op leerprestaties heeft beweging ook bewezen positieve effecten op verschillende andere vlakken, zoals gezondheid en zelfvertrouwen.

De positieve effecten op leerprestaties zijn het sterkst na ongeveer 20 minuten gematigde inspanning. Bij leerlingen die al fit zijn worden sterkere effecten gevonden dan bij leerlingen die niet fit zijn. Dit komt waarschijnlijk door vermoeidheid bij leerlingen die niet fit zijn.

Begin de les dus bijvoorbeeld met het stellen van waar/nietwaar vragen waarbij kinderen moeten zitten en opstaan, geef eens een les buiten of integreer een les met gym.

Bronnen

Best, J. R. (2010). Effects of physical activity on children’s executive function: Contributions of experimental research on aerobic exercise. Developmental Review, 30(4), 331-351.

Chang, Y. K., Labban, J. D., Gapin, J. I., & Etnier, J. L. (2012). The effects of acute exercise on cognitive performance: A meta-analysis. Brain research, 1453, 87-101. doi:10.1016/j.brainres.2012.02.068

Fenesi, B., Lucibello, K., Kim, J. A., & Heisz, J. J. (2018). Sweat so you don’t forget: Exercise breaks during a university lecture increase on-task attention and learning. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 7(2), 261–269. doi:10.1016/j.jarmac.2018.01.012

Hillman, C.H., Pontifex, M.B., Raine, L.B., Castelli, D.M., Hall, E.E., Kramer, A.F. (2009). The effect of acute treadmill walking on cognitive control and academic achievement in preadolescent children. Neuroscience, 159(3), 1044-54. doi:10.1016/j.neuroscience.2009.01.057

Lambourne, K., & Tomporowski, P. (2010). The effect of exercise-induced arousal on cognitive task performance: A meta-regression analysis. Brain research, 1341, 12-24.

Sibley, B. A., & Etnier, J. L. (2003). The relationship between physical activity and cognition in children: A meta-analysis. Pediatric Exercise Science, 15(3), 243-256. doi:10.1515/ijsl.2000.143.183

Trudeau, F., & Shephard, R. J. (2008). Physical education, school physical activity, school sports and academic performance. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 5(1), 10.

Klik om te vergroten.