Het markeren van tekst is vaak geen effectieve manier om te leren.

Het markeren van de leerstof is een veelgebruikte leermethode die nuttig kan zijn, maar vaak ineffectief wordt ingezet. Markeren dwingt leerlingen om onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. Hierdoor zijn ze actief bezig met de leerstof waardoor ze het dieper verwerken en dus beter opslaan. Daarnaast vallen gemarkeerde stukken tekst meer op dan de niet gemarkeerde stukken. En het feit dat ze meer opvallen maakt dat deze stukken beter worden onthouden. Het probleem is echter dat leerlingen vaak niet weten hoe ze effectief een tekst kunnen markeren. Zo markeren leerlingen vaak te veel tekst waardoor de gemarkeerde tekst niet langer opvalt tussen de omringende tekst. Daarnaast zijn leerlingen minder bezig met nadenken over welke informatie belangrijk is, waardoor ze het minder goed verwerken. Tot slot kan markeren ervoor zorgen dat leerlingen te veel focus leggen op losstaande feiten waardoor onderlinge verbanden minder goed worden begrepen.

Het beste is om leerlingen te leren om markeerstiften vooral te gebruiken om structuur en verbanden aan te duiden in de tekst. Help ze bijvoorbeeld met het herkennen van hoofd- en bijzaken, of met relaties leggen tussen verschillende tekstdelen. Kleuren kunnen helpen om de hoofd- en bijzaken aan te duiden, of de tekstdelen die met elkaar te maken hebben dezelfde kleur te geven. Geef ze daarnaast mee om kritisch te zijn op wat ze moeten markeren. Leer ze hierbij om de tekst alvast een keer door te lezen zodat zij beter begrijpen welke tekst belangrijk is.

Bronnen

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students’ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58.

Gier, V. S., Kreiner, D. S., & Natz-Gonzalez, A. (2009). Harmful effects of preexisting inappropriate highlighting on reading comprehension and metacognitive accuracy. The Journal of General Psychology, 136(3), 287-302.

Kostons, A. S. Donker & M.-C. Opdenakker, Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk. Een kennisbasis voor effectieve strategie-instructie. GION onderwijs/onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen, 2014.

Miyatsu, T., Nguyen, K., & McDaniel, M. A. (2018). Five popular study strategies: their pitfalls and optimal implementations. Perspectives on Psychological Science, 13(3), 390-407.

Yue, C. L., Storm, B. C., Kornell, N., & Bjork, E. L. (2015). Highlighting and its relation to distributed study and students’ metacognitive beliefs. Educational Psychology Review, 27(1), 69-78.