Eén keer een tekst lezen is nuttig, de tweede keer lijkt dat vooral zo.

Leerlingen gebruiken herlezen vaak als leerstrategie. De meeste onderzoeken laten zien dat herlezen helpt voor het kunnen herinneren van een tekst, maar dat herlezen slechts een klein beetje helpt voor het verhogen van leerprestaties. Hoe groot het voordeel van een herlezing is, is afhankelijk van de tijd die tussen twee lezingen zit en van hoelang na het lezen het toetsmoment is (zie figuur 1, Rawson, 2012). Ondanks het kleine maar positieve effect van herlezen op het geheugen, helpt het leerlingen waarschijnlijk niet om de tekst beter te snappen. Herlezen geeft leerlingen namelijk het onterechte gevoel de stof te begrijpen, omdat ze de tekst herkennen. Dit leidt ertoe dat ze niet meer bezig zijn met een diepe verwerking van de stof: de leerlingen steken er niet veel meer van op. Om deze reden is het beter om leerlingen aan te moedigen om actief informatie uit hun geheugen op te halen (zie retrieval practice).

Geef een les waarbij je aan de leerlingen uitlegt waarom ze beter actief met de leerstof aan de slag kunnen gaan in plaats van de stof te herlezen. Geef leerlingen advies over de verschillende actieve leerstrategieën. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld thuis actief aan de slag door middel van flashcards, het maken van een concept map, of het maken van oefenvragen. Probeer daarnaast in de les actief met de leerstof bezig te zijn. Begin de les bijvoorbeeld met een paar vragen over de leerstof van vorige week of maak een kleine quiz over de afgelopen lessen.

Bronnen

Adesope, O. O., Trevisan, D. A., & Sundararajan, N. (2017). Rethinking the use of tests: A meta-analysis of practice testing. Review of Educational Research, 87(3), 659-701.

Bae, C. L., Therriault, D. J., & Redifer, J. L. (2019). Investigating the testing effect: Retrieval as a characteristic of effective study strategies. Learning and Instruction, 60, 206-214.

Callender, A. A., & McDaniel, M. A. (2009). The limited benefits of rereading educational texts. Contemporary Educational Psychology, 34(1), 30-41.

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students’ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58.

Rawson, K. A. (2012). Why do rereading lag effects depend on test delay? Journal of Memory and Language, 66(4), 870-884.