Leerlingen leren niet effectiever door bijvoorbeeld visueel of auditief te leren.

Lang is er gedacht dat leerlingen effectief leren door bijvoorbeeld informatie visueel te zien of door te voelen. Oftewel: iedereen heeft één bepaalde leerstijl. Er is daarvoor echter geen bewijs. Het probleem met leerstijlen is onder andere dat er een verschil is tussen hoe mensen graag leren en hoe mensen goed leren. Daarnaast bestaat er ook uitgebreid meta-onderzoek (Clark, 1982) dat laat zien dat er geen – of zelfs een negatief – verband is tussen leerstijlen en leerresultaten (suiker is lekker, maar niet altijd goed).

Ook bestaat het gevaar dat we mensen indelen in hokjes, terwijl de meeste mensen niet in één hokje passen. Er geen bewezen goede tests om dit te meten én er zijn simpelweg te veel leerstijlen. Onderzoek van Coffiel, Moseley, Hall en Ecclestone heeft namelijk wel 71 leerstijlen aangetoond.

Er is dan ook nauwelijks wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat het onderwijs aanpassen aan leerstijlen effect heeft. Het kan zelfs een negatief effect hebben. Iedereen leert anders, maar deel mensen dus niet in hokjes in. Al hoewel leerstijlen dus in veel (oudere) boeken, bij trainingen en in het onderwijs naar voren komen, gaat het dus om een hardnekkige mythe die niet te onderbouwen is met onderzoek. Het zou juist beter zijn om ook eens op een andere manier te leren, om zo meer af te wisselen en je zwakkere punten te versterken.

Bronnen
https://www.vernieuwenderwijs.nl/4-mythes-over-leren-en-onderwijs/

https://www.elearningguild.com/insights/225/the-truth-about-teaching-to-learning-styles-and-what-to-do-instead/

https://www.businessinsider.nl/het-idee-dat-allemaal-een-eigen-leerstijl-hebben-onzin-blijkt-uit-nieuw-onderzoek/

De Bruyckere, P., Kirschner, P. & Hulshof, C. (2016). Jongens zijn slimmer dan meisjes: 35 mythes over leren en onderwijs. Amsterdam, Nederland: Lannoo Campus | Anderz.

Weinstein, Y., Sumeracki, M., & Caviglioli, O. (2018). Undertanding how we learn: a visual guide. New York, Verenigde Staten: Routledge.