Lees een tekst hardop.

Door hardop te lezen sla je de informatie op twee manieren op: je ziet het én je hoort het. Op die manier komt het op 2 manieren je hersenen binnen, waardoor je het beter onthoudt. Dit noem je dual coding.

Bronnen
When learning met memory. Macleod CM. Canadian journal of experimental psychology = Revue canadienne de psychologie expérimentale, 2011, May.;64(4):1878-7290.