Door duidelijk en realistisch te plannen, werk je stap voor stap toe naar een toets of product waarbij je rekening kan houden met een aantal feiten over effectief leren.

Voor het leren is het bijvoorbeeld belangrijk dat je duidelijke doelen stelt, dingen regelmatig herhaald zodat je het minder snel vergeet, na 30 minuten leren pauze neemt. Het is dus het meest effectief om iedere dag een stukje erbij te leren. Zo kun je bijvoorbeeld de volgende planning maken:

Als je op 20 maart een toets hebt, dan wil je op 19 maart vooral herhalen, op 18 maart wat herhalen en nog het laatste nieuwe leren, 17 maart wat herhalen en nog een deel leren, etc. Ieder dag leren bestaat dan dus uit het herhalen van de afgelopen paar dagen én iets nieuws erbij leren. Ook is het goed om tussendoor oefenvragen te maken, zodat je kan zien wat je al wel of niet snapt (en bij een vak als Wiskunde leer je juist alleen maar door heel veel sommen te maken). Een deel van voorbeeldschema:

Een manier om dit makkelijk zelf te maken is door vel A4 papier drie keer dubbel te vouwen. Je hebt dan 8 vakjes: 1 voor iedere dag in de week + hokje voor algemene opmerkingen. In de hokjes schrijf je wat je per dag gaat doen: wat ga je herhalen en wat ga je nieuw leren (en wat ga je maken).

Bronnen