Sluit met de lesinhoud waar mogelijk aan bij de interesse van de leerlingen, waardoor het betekenisvoller wordt. Daardoor wordt beter verwerkt en onthouden.

Laat zien dat een taak nuttig is door deze in een authentieke context te plaatsen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door deze te koppelen aan de alledaagse leefwereld van de leerlingen en hen duidelijk te maken, wanneer ze deze taak toepassen. Door deze koppeling worden abstracte dingen duidelijker (zie leerstrategie concrete voorbeelden) en zien de leerlingen het nut er meer van in. Wanneer leerlingen het nut ervan inzien, verwerken leerlingen het dieper, waardoor het beter wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen (zie afbeelding, Craik & Lockhart, 1972). Dit wordt ook wel authentiek of betekenisvol leren genoemd.

Ook vergroot het aansluiten bij de leefwereld van leerlingen de intrinsieke motivatie. Leerlingen worden oprecht geïnteresseerd in het onderwerp en zullen er hierdoor meer tijd aan besteden. Dit maakt dat leerlingen het onderwerp vervolgens beter begrijpen, wat gunstig is voor de uiteindelijke prestaties.

Bronnen

Kirschner, P. A., Claessens, L. & Raaijmakers, S. (2018). Op de schouders van reuzen: Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. Meppel: Ten Brink Uitgevers.

Valerio, K. M. (2012). Intrinsic motivation in the classroom. Journal of Student Engagement, 2(1), 30-35.

Weinstein, Y., Sumeracki, M., & Caviglioli, O. (2018). Undertanding how we learn: a visual guide. New York, Verenigde Staten: Routledge.

Craik, F. I. M., & Lockhart, R. S. (1972). Levels of processing: A framework for memory research. Journal of Verbal Learning and Verbal behavior, 11, 671-684.

Klik om te vergroten.