Door schema’s te maken, kun je informatie overzichtelijk weergeven, waardoor je beter begrijpt hoe het samenhangt en het beter onthoudt. 

Een bekend voorbeeld is een ‘concept map’: een schema waarbij je door middel van lijnen de samenhang tussen verschillende begrippen of onderwerpen aangeeft. Alle blokjes kunnen met elkaar worden verbonden. Zo kun je bijvoorbeeld alle belangrijke begrippen uit een hoofdstuk met elkaar verbinden door de vraag te stellen: “Wat heeft met wat te maken?”

 

Bij het schema kun je ook kleuren en icoontjes gebruiken om alles nog duidelijker te maken. Het visualiseren (schematiseren) van wat je leert helpt namelijk om dingen beter te onthouden, verbanden beter te zien, aandacht te hebben voor volgordelijkheid en nieuwe inhoud te analyseren.

Je kunt ook andere soorten schema’s gebruiken (zie afbeelding hiernaast). Denk bijvoorbeeld aan:

  • Verschillen tussen dingen tekenen,
  • Verschillende stappen van iets weergeven
  • Een cyclus tekenen

Bronnen
https://www.vernieuwenderwijs.nl/laat-leerlingen-een-concept-map-maken/

https://www.vernieuwenderwijs.nl/visuele-aantekeningen-maken-met-deze-poster-ga-je-er-effectief-mee-aan-de-slag/

https://www.olicav.com/

Batdi, V. (2014). The effect of using the concept-mapping technique and traditional methods on the achievement, retention and attitudes of students: A meta-analytic study. Journal of Social Sciences, 42, 93-102.

Chiou, C. (2008). The effect of concept mapping on students’ learning achievements and interests. Innovations in Education and Teaching International, 45(4), 375–387.

Correia, P. R. M. (2012). The use of concept maps for knowledge management: From classrooms to research labs. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 402(6), 1979-1986.

Davies, M. (2011). Concept mapping, mind mapping and argument mapping: What are the differences and do they matter? Higher education, 62(3), 279-301.

Eppler, M. J. (2006). A comparison between concept maps, mind maps, conceptual diagrams, and visual metaphors as complementary tools for knowledge construction and sharing. Information Visualization, 5(3), 202-210.

Kinchin, I. M. (2014). Concept mapping as a learning tool in higher education: A critical analysis of recent reviews. The Journal of Continuing Higher Education, 62(1), 39–49.

Nesbit, J. C., & Adesope, O. O. (2006). Learning with concept and knowledge maps: A meta-analysis. Review of educational research, 76(3), 413-44

Klik om te vergroten.