Door schema’s te maken, kun je informatie overzichtelijk weergeven, waardoor je beter begrijpt hoe het samenhangt en het beter onthoudt. 

Een bekend voorbeeld is een ‘concept map’: een schema waarbij je door middel van lijnen de samenhang tussen verschillende begrippen of onderwerpen aangeeft. Alle blokjes kunnen met elkaar worden verbonden. Zo kun je bijvoorbeeld alle belangrijke begrippen uit een hoofdstuk met elkaar verbinden; wat heeft met wat te maken?

 

Bij het schema kun je ook kleuren en icoontjes gebruiken om alles nog wat duidelijker te maken.

Je kunt ook andere soorten schema’s gebruiken (zie afbeelding hiernaast), als je bijvoorbeeld verschillen tussen dingen wilt tekenen, de verschillende stappen van iets wilt tekenen of een cyclus wilt tekenen.

Bronnen
https://www.vernieuwenderwijs.nl/laat-leerlingen-een-concept-map-maken/

https://www.olicav.com/

Batdi, V. 2014. “The Effect Of Using The Concept-Mapping Technique And Traditional Methods On The Achievement, Retention And Attitudes of Students: A Meta-Analytic Study”, Dumlupinar University Journal of Social Sciences, no.42, pp. 93-102

Chiou, C. 2008. “The Effect Of Concept Mapping On Students’ Learning Achievements And Interests”, Innovations in Education and Teaching International, vol. 45, no.4, pp. 375–387

Correia, P. R. M. (2012). The use of concept maps for knowledge management: from classrooms to research labs. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 402(6), 1979-1986.

Davies, M. (2011). Concept mapping, mind mapping and argument mapping: what are the differences and do they matter?. Higher education, 62(3), 279-301

Eppler, M. J. (2006). A comparison between concept maps, mind maps, conceptual diagrams, and visual metaphors as complementary tools for knowledge construction and sharing. Information visualization, 5(3), 202-210.

Kinchin, I. M. (2014). Concept Mapping as a Learning Tool in Higher Education: A Critical Analysis of Recent Reviews. The Journal of Continuing Higher Education, 62(1), 39–49.

Nesbit, J. C., & Adesope, O. O. (2006). Learning with concept and knowledge maps: A meta-analysis. Review of educational research, 76(3), 413-44

Klik om te vergroten.