Door schema’s te maken, kun je informatie overzichtelijk weergeven, waardoor je beter begrijpt hoe het samenhangt en het beter onthoudt. 

Er zijn verschillende soorten schema’s die je kunt maken om leerstof te structureren. Een bekend voorbeeld is een ‘concept map’: een schema  waarbij je door middel van lijnen de relaties tussen verschillende begrippen of concepten aangeeft. Alle blokjes kunnen met elkaar worden verbonden. Zo kun je bijvoorbeeld alle belangrijke begrippen uit een hoofdstuk met elkaar verbinden; wat heeft met wat te maken?

Bij de is schema kun je ook kleuren en icoontjes gebruiken om alles nog wat duidelijker te maken.

Je kunt ook andere soorten schema’s gebruiken (zie afbeelding hiernaast), als je bijvoorbeeld verschillen tussen dingen wilt tekenen, de verschillende stappen van iets wilt tekenen of een cyclus wilt tekenen.

Bronnen
https://www.vernieuwenderwijs.nl/laat-leerlingen-een-concept-map-maken/

https://www.olicav.com/

Batdi, V. 2014. “The Effect Of Using The Concept-Mapping Technique And Traditional Methods On The Achievement, Retention And
Attitudes of Students: A Meta-Analytic Study”, Dumlupinar University Journal of Social Sciences, no.42, pp. 93-102

Chiou, C. 2008. “The Effect Of Concept Mapping On Students’ Learning Achievements And Interests”, Innovations in Education and
Teaching International, vol. 45, no.4, pp. 375–387.

Klik om te vergroten.