Door leerstof regelmatig te testen, onthouden leerlingen het beter.

Door oefenvragen (toetsvragen, quizvragen) te maken, moeten leerlingen actief informatie uit hun langetermijngeheugen ophalen (zie retrieval practice). Dit zorgt er voor de verbindingen tussen de neuronen verstevigen, waardoor leerlingen het een volgende keer de informatie wat makkelijker kunnen ophalen. Zij vergeten de leerstof zo minder snel (zie vergeetcurve). Dit noem je ook wel het testing-effect.

Door de oefenvragen over bepaalde leerstof te herhalen, gespreid over steeds meer tijd (zie spaced practice) en door afwisselende type oefenvragen over de leerstof te stellen (zie interleaving), blijft de informatie vervolgens beter hangen.

Ook geven oefenvragen de leerlingen inzicht in wat er precies van hen wordt verwacht en inzicht in wat zij nog niet weten, zodat zij beter kunnen kiezen wat en op welke manier zij vervolgens kunnen leren.

Bronnen
https://www.vernieuwenderwijs.nl/spaced-learning-korte-tijd-heel-leren/ 

https://www.saxion.nl/nieuws/2018/09/toetsen-is-studeren 

Benjamin, A. S., & Tullis, J. (2010). What makes distributed practice effective? Cognitive Psychology, 61, 228-247.

De Bruyckere, P.  (2017). Klaskit: Tools voor leraren.