Door leerstof regelmatig te testen, onthouden leerlingen het beter.

Door regelmatig te herhalen, vergeten leerlingen de leerstof minder snel (zie vergeetcurve). Een manier kan zijn om iedere les te starten een aantal meerkeuze vragen over leerstof van de afgelopen les of over leerstof die eerder in de les is uitgelegd. Toetsen is als leermiddel erg effectief omdat we meer moeite moeten doen en daardoor informatie beter ophalen en weer opslaan (zie spaced practice). Bovendien onthullen toetsen wat we nog niet weten.

Bronnen
https://www.vernieuwenderwijs.nl/spaced-learning-korte-tijd-heel-leren/ 

https://www.saxion.nl/nieuws/2018/09/toetsen-is-studeren 

Benjamin, A. S., & Tullis, J. (2010). What makes distributed practice effective? Cognitive Psychology, 61, 228-247.

De Bruyckere, P.  (2017). Klaskit: Tools voor leraren.