Mensen leren uit zichzelf gezichten herkennen, praten en lopen (primaire kennis), met hebben hulp nodig bij bijvoorbeeld lezen en schrijven (secundaire kennis). 

Volgens de  cognitieve ontwikkelingspsycholoog David Geary leren we veel dingen ‘vanzelf’, zonder dat we er (merkbaar) veel moeite voor hoeven te doen. Zo leren we gezichten herkennen door kijken en vergelijken, leren we praten door te luisteren en leren we lopen door vallen en opstaan. Het zijn allemaal vormen van leren die, evolutionair gezien, noodzakelijk zijn om te overleven. We noemen ze daarom ook wel biologisch of evolutionair, primair leren. Biologisch primaire kennis kunnen we direct, zonder bewuste verwerking in het werkgeheugen, opslaan in het langetermijngeheugen. Maar daarnaast is voor mensen ook biologisch, secundaire kennis van belang, zoals lezen en schrijven. Deze kennis is noodzakelijk om goed te kunnen functioneren in onze huidige maatschappij. Het is daarom belangrijk om secundair leren te ondersteunen:

  • Voor het leren van secundaire kennis op school zullen kinderen hun natuurlijke neigingen moeten onderdrukken, dat kost moeite.
  • Voor het leren van secundaire kennis op school zullen kinderen op een andere manier moeten leren dan bij primair leren.
  • Directe instructie door iemand met expertise verdient bij het secundair leren de voorkeur.
  • Door schools, secundair leren te verbinden aan dingen waar leerlingen van nature al mee bezig zijn, zoals de directe leefomgeving of sociale processen (primair leren), worden zij meer gemotiveerd.

Bronnen
http://www.adesignfor.education/2017/11/01/waarom-bijleren-op-school-nu-eenmaal-inspanning-vraagt/ 

Kirschner, P. A., Claessens, L. & Raaijmakers, S. (2018). Op de schouders van reuzen: Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. Meppel: Ten Brink Uitgevers.