De verwachtingen die docenten hebben van leerlingen, hebben invloed op de prestaties.

Het ‘Pygmalion-effect‘ is de titel – en tegenwoordig een algemeen gebruikte term – van een onderzoek uit 1968. In dit onderzoek, gedaan door Robert Rosenthal en Leonore Jacobson, is onderzocht in hoeverre de verwachtingen van docenten invloed hebben op de prestaties van leerlingen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de verwachtingen die docenten hebben van leerlingen, invloed hebben op de resultaten van die leerlingen. Uit verder onderzoek blijkt dat docenten deze verwachtingen via zowel verbale en non-verbale communicatie overbrengen op de leerling en dit ook vaak onbewust gebeurt. Door deze communicatie wordt het voor een leerling duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt en zal hij of zij zich zo gaan gedragen. Je kunt dan ook wel spreken van een selffulfilling prophecy.

Volgens meta-analyses van Professor John Hattie (2017) is dit de meest invloedrijke factor op de leerprestaties van leerlingen van alle factoren die invloed kunnen hebben. Echter, diverse recente onderzoeken komt naar voren dat de effecten klein zijn en geen blijvend invloed hebben. Daarnaast is niet duidelijk in hoeverre het invloed heeft op de intelligentie. Tot slot is het de vraag of leerlingen daadwerkelijk anders presteren voor het gedrag van docenten, of omdat docenten simpelweg goed kunnen inschatten hoe leerlingen presteren.

Klik om te vergroten.