Scholen doen wellicht te weinig aan creativiteit, maar zij doden het niet: er is geen bewijst dat leerlingen creatiever worden als je school afschaft. 

De meeste bekeken TED video is die van Ken Robinson. Een toespraak die later nog door het RSA is geanimeerd:

Scholen doden creativiteit. Als onderbouwing gebruikt Ken Robinson onder andere een onderzoek van Guilford (1967). Uit dit onderzoek zou blijken dat leerlingen minder geniaal zijn, omdat zij leren minder afwijkend, oftewel minder creatief, te denken.

Robinson vergelijkt allereerst de termen ‘geniaal’ (IQ) en ‘creatief’, iets wat hij doet op basis van een onderzoek van Guilford, die juist stelt dat ‘intelligentie (gemeten IQ)’ en ‘ creativiteit’ niet onderdeel zijn van het zelfde proces – ze hebben weinig met elkaar te maken (Batey & Furnham, 2006; Kim, 2005). Robinson stelt dan ook ten onrechte dat je zowel genialiteit en creativiteit bij je geboorte hebt en dat dit door school wordt verwaarloost. Ook is er geen onderzoek dat aantoont dat leerlingen creatiever worden als je school zou afschaffen – wel zouden leerlingen en vanzelfsprekend creatiever worden als je er meer rekening mee houdt binnen het onderwijs (zoals met alles). Je zou dus wel kunnen stellen dat de scholen te weinig doen om leerlingen te laten werken aan hun creativiteit, maar niet dat ze het ‘doden’.

Wel blijft staan dat Sir Ken Robinson goed is in het inspireren: het RSA filmpje blijft wat ons betreft zeker een kijktip.

Bronnen
https://www.vernieuwenderwijs.nl/4-mythes-over-leren-en-onderwijs/

https://www.semanticscholar.org/paper/Interhemispheric-interaction-during-global-local-in-Singh-O’Boyle/8eabad6a337f07c3117d3cc2152ea384f1c4ad20

De Bruyckere, P., Kirschner, P. & Hulshof, C. (2016). Jongens zijn slimmer dan meisjes: 35 mythes over leren en onderwijs. Amsterdam, Nederland: Lannoo Campus | Anderz.