Door te schrijven onthoud je over het algemeen dingen beter dan door te typen.

Al hoewel typen sneller is, zorgt de mindere snelheid van schrijven én het feit dat je dan met je met je handen (motorisch) bezig bent, er voor dat je er meer bewust mee bezig bent en je hersenen meer activeert. Je moet meer nadenken en dus onthoud het beter. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de Cornell methode.

Uit het onderzoek bleek dat de leerlingen die aantekeningen met de hand hadden gemaakt in een test die een half uur later werd afgenomen meer hadden onthouden van het les en dat ze bovendien hoger scoorden op de inzichtvragen over de leerstof.

Bronnen
https://www.vernieuwenderwijs.nl/schrijven-typen-is-er-beter/ 

Bui, D. C., Myerson, J., & Hale, S. (2013). Note-taking with computers: Exploring alternative strategies for improved recall. Journal of Educational Psychology, 105(2), 299

Hembrooke, H., & Gay, G. (2003). The laptop and the lecture: The effects of multitasking in learning environments. Journal of Computing in Higher Education, 15(1), 46–64.

Luo, L., Kiewra, K. A., Flanigan, A. E., & Peteranetz, M. S. (2018). Laptop versus longhand note taking: Effects on lecture notes and achievement. Instructional Science, 46(6), 947-971.

Morehead, K., Dunlosky, J., & Rawson, K. A. (2019). How much mightier is the pen than the keyboard for note-taking? A replication and extension of mueller and oppenheimer (2014). Educational Psychology Review, 1-28.

Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014). The pen is mightier than the keyboard: Advantages of longhand over laptop note taking. Psychological science, 25(6), 1159-1168.

Ragan, E. D., Jennings, S. R., Massey, J. D., & Doolittle, P. E. (2014). Unregulated use of laptops over time in large lecture classes. Computers & Education, 78, 78-86

Uncapher, M. R., Thieu, M. K., & Wagner, A. D. (2016). Media multitasking and memory: Differences in working memory and long-term memory. Psychonomic bulletin & review, 23(2), 483-490.