Door te schrijven onthoud je over het meestal dingen net wat beter dan door te typen.

Onderzoeken laten niet een heel eenduidig voordeel zien van schrijven of typen. Schrijven en typen hebben namelijk allebei voor- en nadelen.

Typen gaat sneller dan schrijven waardoor leerlingen de docent makkelijker bij kunnen houden. Daarbij zijn getypte aantekeningen vaak overzichtelijker en zijn ze gemakkelijk te ordenen en op te slaan. Het nadeel van typen is dat leerlingen van vaak letterlijk overschrijven wat de docent zegt, waardoor ze niet bezig zijn met diepe verwerking van de leerstof. Daarnaast brengt de laptop het risico van digitale afleiding zoals sociale media of games met zich mee.

Schrijven gaat gaat trager, waarbij de mindere snelheid én het feit dat je dan met je met je handen (motorisch) bezig bent, er voor dat je er meer bewust mee bezig bent en je hersenen meer activeert. Je moet meer nadenken en dus onthoud het beter. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de Cornell methode.

Uit het onderzoek bleek dat de studenten die aantekeningen met de hand hadden gemaakt in een test die een half uur later werd afgenomen meer hadden onthouden van het college en dat ze bovendien net wat hoger scoorden op de inzichtvragen.

Kort samenvattend. Aan zowel typen als schrijven zitten voor- en nadelen. Als je over de gehele literatuur kijkt dan zijn er verschillende onderzoeken die relatief kleine voordelen laten zien voor schrijven ten opzichte van typen.

Bronnen

https://www.vernieuwenderwijs.nl/schrijven-typen-is-er-beter/ 

Bui, D. C., Myerson, J., & Hale, S. (2013). Note-taking with computers: Exploring alternative strategies for improved recall. Journal of Educational Psychology, 105(2), 299

Hembrooke, H., & Gay, G. (2003). The laptop and the lecture: The effects of multitasking in learning environments. Journal of Computing in Higher Education, 15(1), 46–64.

Luo, L., Kiewra, K. A., Flanigan, A. E., & Peteranetz, M. S. (2018). Laptop versus longhand note taking: Effects on lecture notes and achievement. Instructional Science, 46(6), 947-971.

Morehead, K., Dunlosky, J., & Rawson, K. A. (2019). How much mightier is the pen than the keyboard for note-taking? A replication and extension of mueller and oppenheimer (2014). Educational Psychology Review, 1-28.

Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014). The pen is mightier than the keyboard: Advantages of longhand over laptop note taking. Psychological science, 25(6), 1159-1168.

Ragan, E. D., Jennings, S. R., Massey, J. D., & Doolittle, P. E. (2014). Unregulated use of laptops over time in large lecture classes. Computers & Education, 78, 78-86

Uncapher, M. R., Thieu, M. K., & Wagner, A. D. (2016). Media multitasking and memory: Differences in working memory and long-term memory. Psychonomic bulletin & review, 23(2), 483-490.