Sluit met de uitleg aan bij de leefwereld van de leerlingen, daardoor wordt het voor hen concreter en nuttiger. 

Laat zien dat een taak nuttig is door deze in een authentieke context te plaatsen. Bijvoorbeeld door deze te koppelen aan de alledaagse leefwereld van de leerlingen en hen duidelijk te maken, wanneer ze deze taak toepassen. Door deze koppeling worden abstracte dingen duidelijker (zie leerstrategie concrete voorbeelden) en zien de leerlingen het nut er meer van in. Dat heeft tot gevolg dat leerlingen iets beter onthouden. Dit wordt ook wel authentiek of betekenisvol leren genoemd. Zie ook leren en vaardigheden zijn contextgebonden.

Bronnen

Kirschner, P. A., Claessens, L. & Raaijmakers, S. (2018). Op de schouders van reuzen: Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. Meppel: Ten Brink Uitgevers.

Weinstein, Y., Sumeracki, M., & Caviglioli, O. (2018). Undertanding how we learn: a visual guide. New York, Verenigde Staten: Routledge.