Stel leerlingen regelmatig vragen over de leerstof en stimuleer leerlingen om zichzelf te overhoren.

Het stellen van oefenvragen is waarschijnlijk om twee redenen effectief. Ten eerste moeten leerlingen moeite doen om het juiste antwoord te herinneren. Hierdoor zijn zij actief bezig met het ophalen van informatie wat ervoor zorgt dat het sterker in het langetermijngeheugen wordt opgeslagen. Hierdoor vergeten leerlingen de leerstof minder snel (zie vergeetcurve). Dit noem je ook wel het testing-effect of retrieval practice (zie afbeelding). Daarnaast geven oefenvragen leerlingen inzicht in wat er van hen op een toets wordt verwacht en over welke kennis zij nog niet beschikken. Hierdoor weten zij beter wat en op welke manier zij vervolgens kunnen leren. Belangrijk hierbij is om leerlingen te voorzien van de juiste antwoorden. Foute antwoorden kunnen namelijk juist schadelijk zijn voor het leren doordat leerlingen in de overtuiging blijven dat dit waar is.

Probeer elke les te beginnen met enkele vragen of een paar stellingen over de stof van de vorige les(sen). Of geef de leerlingen flashcards waarmee ze in groepjes hun kennis kunnen testen tijdens de les. Stimuleer de leerlingen daarnaast om hun kennis ook thuis te testen. Zij kunnen hun kennis bijvoorbeeld testen door thuis zelf flashcards te maken en hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast kan je ze helpen door een oefentoets mee te geven die zij thuis kunnen maken.

Door verschillende type oefenvragen te stellen, gespreid over steeds meer tijd, blijft informatie nog beter kleven in het geheugen (zie spaced practice en interleaved practice). Stel daarom af en toe ook oefenvragen die terugslaan op een aantal lessen geleden.

Bronnen

Agarwal, P. K., Karpicke, J. D., Kang, S. H., Roediger III, H. L., & McDermott, K. B. (2008). Examining the testing effect with open‐and closed‐book tests. Applied Cognitive Psychology:

The Official Journal of the Society for Applied Research in Memory and Cognition, 22(7), 861-876.

Butler, A. C. (2010). Repeated testing produces superior transfer of learning relative to repeated studying. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 36(5), 1118.

Carpenter, S. K., Pashler, H., Wixted, J. T., & Vul, E. (2008). The effects of tests on learning and forgetting. Memory & Cognition, 36(2), 438-448.

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students’ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58.

Roediger, H. L., Putnam, A. L., & Smith, M. A. (2011). Ten benefits of testing and their applications to educational practice. In J. Mestre & B. Ross (Eds.), Psychology of learning and motivation: Cognition in education, (pp. 1-36). Oxford: Elsevier.

Klik om te vergroten.