Door hardop te lezen, slaan leerlingen informatie beter op.

Wanneer je een tekst hardop leest, wordt de informatie anders en sterker opgeslagen in je geheugen dan wanneer je de tekst in stilte leest. Het idee is dat hardop gelezen woorden een motorisch (het woord produceren) en een perceptueel (het woord horen) kenmerk krijgen. Hierdoor zullen hardop gelezen woorden in je geheugen worden onderscheiden van stil gelezen woorden. Deze onderscheidende geheugensporen worden beter herinnerd dan stil gelezen woordsporen (zie grafiek, MacLeod, 2010). Dit wordt ook wel het productie-effect genoemd.

Laat leerlingen dus vaker voorlezen in de klas, bijvoorbeeld door voorleesgroepjes te maken. Leg ze daarnaast het voordeel uit van hardop lezen en probeer ze te stimuleren om dit thuis te doen.

Bronnen

Fawcett, J. M., Quinlan, C. K., & Taylor, T. L. (2012). Interplay of the production and picture superiority effects: A signal detection analysis. Memory, 20(7), 655-666.

Forrin, N. D., & MacLeod, C. M. (2018). This time it’s personal: The memory benefit of hearing oneself. Memory, 26(4), 574-579.

MacLeod, C. M. (2010). When learning met memory. Canadian Journal of Experimental Psychology/Revue canadienne de psychologie expérimentale, 64(4), 227.

Ozubko, J. D., & MacLeod, C. M. (2010). The production effect in memory: Evidence that distinctiveness underlies the benefit. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 36(6), 1543.