Een erg visueel boek waarin duidelijk en praktijkgericht in wordt gegaan op de 6 meest effectieve cognitieve leerstrategieën. 

n dit boek schrijven Weinstein en Sumeracki aan de hand van 4 delen hoe we leren en hoe dat effectiever kan. In het eerste deel wordt ingegaan op hoe onderzoek momenteel (nog niet) in het onderwijs wordt toegepast: welke mythes rondom leren leven er bij docenten, zoals dat leerstijlen bestaan? en waarom is het soms zo lastig om onderzoek rondom leren het klaslokaal in te krijgen? Ook wordt hier het verschil tussen cognitieve psychologie en neurowetenschappen duidelijk: twee onderzoekvelden die vaak door elkaar worden gehaald. In het tweede deel wordt ingegaan op de basis is van menselijke cognitieve processen: perceptie, aandacht en geheugen. Deze drie processen hebben veel invloed op ons leren en aan de hand van verschillende onderzoeken en experimenten wordt duidelijk wat die invloed is. Hierbij komt onder andere de cognitive load theorie voorbij. In het derde deel wordt ingaan op de 6 effectieve leerstrategieën, verdeeld over het plannen, leren begrijpen en versterken van het leren. Een hoofdstuk waar theorie en praktische toepassing elkaar afwisselen. In het laatste deel van het boek worden er praktisch tips gegeven aan docenten, leerlingen/studenten en ouders: wat kun je nu precies doen om (te helpen bij) effectiever te leren?

Het boek staat vol met visuele uitleg, interessante onderzoeken en is daarbij erg laagdrempelig geschreven. Leuk om te lezen en een échte aanrader als je meer wilt weten over hoe en waarom de bekende leerstrategieën werken.

Understanding how we learn