Het (onnodig) gebruiken van de mobiele telefoon zorgt voor slechtere leerprestaties. Wees hier dus kritisch op.

Een mobiele telefoon kan al snel voor een sterke, verslavende afleiding zorgen. Dit komt omdat notificaties ons brein een sterke trigger geven, waardoor we bij één notificatie al snel 2-3 minuten uit onze diepe concentratie zijn.

Concreet hebben we drie cognitieve, besluitvormende breinsystemen: het archiverende brein, het reflecterende brein en het reflexbrein. Vooral het verschil tussen die laatste twee breinen is van belang. Het reflecterende brein is verantwoordelijk voor logisch, analytisch, synthetisch en creatief denken, voor het oplossen van problemen, vooruitdenken, reflecteren op het verleden en diep nadenken. Het is langzaam en heeft voortdurend aandacht en concentratie nodig. Het reflexbrein daarentegen is een soort ‘flitslicht’-brein, dat zijn conclusies uitsluitend baseert op het hier en nu.

Wie altijd online is, traint zijn reflexbrein en verwaarloost zijn reflecterende brein: ons reflecterende brein kan niet multitasken. Door voortdurend online te zijn, lopen onze cognitieve prestaties simpelweg terug. Hoe inhoudelijk interessant of sterk je didactiek ook is: het wint het niet van een mobiele telefoon.

Een smartphone verbod kan hierbij helpen, al heeft dat vooral zin voor beginnende of ‘zwakkere’ leerlingen hebben voordeel bij een smartphone verbod: bij ‘sterkere’ of expert leerlingen heeft dit weinig effect. Uit onderzoek komt verder voren gekomen dat de leerprestaties toenemen naarmate de telefoon verder weg ligt.

Uiteraard kan een mobiele telefoon ook nuttig zijn voor bijvoorbeeld het meedoen aan een digitale quiz of het luisteren van muziek voor de concentratie. Goede afspraken kunnen hierbij leerlingen helpen de telefoon nuttig te gebruiken, maar dit is niet alle alle leerlingen even makkelijk. Wees er dus kritisch op, met name bij de beginnende leerlingen.

Klik te vergroten.

Bronnen

http://lpbeland.weebly.com/uploads/7/8/7/5/7875420/mobilephonesapril_web.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131517302324

http://www.learningscientists.org/blog/2017/10/12-1

(1) Ward, A. F., Duke, K., Gneezy, A., & Bos, M. W. (2017). Brain drain: The mere presence of one’s own smartphone reduces available cognitive capacity. Journal of the Association for Consumer Research, 2, 140-154.