Maak concrete en haalbare leerdoelen voor in de les. Dit zorgt voor meer motivatie en prestatie.

Het stellen van haalbare en concrete doelen is belangrijk voor het leerproces. Dit weten we uit onderzoek dat is gedaan naar de goal setting theory. Onderzoeken naar deze theorie laten zien dat uitdagende, maar haalbare doelen leerlingen het meest motiveren om hard te werken (zie afbeelding (Latham, Seijts, & Crim, 2008)). Het stellen van specifieke en concrete doelen helpt leerlingen om hun concentratie en acties te richten op de juiste informatie. Daarnaast brengen doelen overzicht en krijgen leerlingen door het al dan niet halen van doelen feedback op hun voortgang. Wanneer het einddoel groot en ver weg is, moeten er subdoelen opgesteld worden.

Bedenk voor het begin van de les duidelijk wat het leerdoel voor de leerlingen is. Communiceer de leerdoelen aan je leerlingen en maak duidelijk waarom het deze leerdoelen belangrijk zijn. Hoe relevanter je ze kunt maken voor hun belevingswereld, hoe beter. Aan het einde van de les kun je formatief evalueren of het doel is bereikt, bijvoorbeeld door een quiz af te nemen. Help leerlingen daarnaast met opstellen van eigen concrete en haalbare (sub)doelen. Wanneer zij bijvoorbeeld 200 woordjes moeten leren voor een toets Frans die over een maand plaatsvindt, is het handig als zij duidelijke en uitdagende tussentijdse doelen stellen. Help ze hierbij bijvoorbeeld met een planning waarbij ze tweemaal per week 25 woordjes moeten leren. Tot slot is het belangrijk om te zorgen voor regelmatige feedback op de doelen. Die feedback hoeft niet per se vanuit de docent te komen. Leerlingen kunnen ook hun eigen werk (zie bijvoorbeeld flashcards) of dat van een medeleerling nakijken.

Bronnen

https://www.vernieuwenderwijs.nl/marzano-en-hattie-overeenkomsten-meta-onderzoek/

Lazowski, R. A., & Hulleman, C. S. (2016). Motivation interventions in education: A meta-analytic review. Review of Educational research, 86(2), 602-640.

Latham, G. P., & Locke, E. A. (2007). New developments in and directions for goal-setting research. European Psychologist, 12(4), 290-300.

Latham, G. P., Seijts, G., & Crim, D. (2008). The effects of learning goal difficulty level and cognitive ability on performance. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne des Sciences du Xomportement, 40(4), 220.

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. American psychologist, 57(9), 705.

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2006). New directions in goal-setting theory. Current directions in psychological science, 15(5), 265-268.

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2012). Goal setting theory. Motivation: Theory and Research, 23-40.

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2015). Breaking the rules: a historical overview of goal-setting theory. Advances in Motivation Science, 2, 99-126.

Schunk, D. H. (1990). Goal setting and self-efficacy during self-regulated learning. Educational psychologist, 25(1), 71-86.